Potvrda / Confirmation


Potvrđujemo da je skenirana iskaznica valjana novinarska PRESS iskaznica.
We are confirming that the scanned PRESS ID card is valid.